1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Najemcę, zostanie on obciążony obowiązkiem zapłaty na rzecz Wynajmującego według następujących zasad:

a) gdy odstąpienie nastąpiło w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu – należnością w wysokości 30% opłaty całkowitej brutto za najem,

b) gdy odstąpienie nastąpiło w terminie 29-3 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu – należnością w wysokości 50% opłaty całkowitej brutto za najem,

c) gdy odstąpienie nastąpiło na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed ustaloną datą odbioru Pojazdu – należnością w wysokości 100% opłaty całkowitej brutto za najem.

2. Najemca jest zobowiązany:

a) do zwrócenia Pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa, pełną butlą gazową i uzupełnionym płynem AdBlue (w przypadku niespełnienia tych warunków Wynajmujący potrąci odpowiednią kwotę z wpłaconej kaucji; przybliżone ceny: wymiana butli z gazem 100zł netto, AdBlue 100zł netto, cena za paliwo to odczyt z dystrybutora + 50zł netto),

b) zwrócenia Pojazdu czystego zarówno w środku jak i na zewnątrz (w przypadku niespełnienia tych warunków Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę w wysokości 300 zł netto – tytułem kosztów sprzątania wnętrza Pojazdu oraz w wysokości 200 zł netto za mycie Pojazdu z zewnątrz),

c) zwrócenia Pojazdu z opróżnionym zbiornikiem na ścieki (w przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę w wysokości 100 zł netto).

3. Najemca jest zobowiązany wpłacenia Wynajmującemu kaucję w kwocie 5000 zł brutto, przelewem na konto, najpóźniej dzień przed odbiorem Pojazdu.

4. Wypożyczalnia ustala limit kilometrów: 350 km na dzień. Po przekroczeniu dziennego limitu km, każdy następny km będzie dodatkowo płatny w wysokości po 0,40 PLN netto za każdy km ponad ustalony limit.

5. Najemca jest zobowiązany pozostawienie swojego prywatnego samochodu na parkingu Wynajmującego (parking monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony).

6. Najemca ma możliwość odbioru samochodu od godziny 8:00 i zwrotu do godziny 17:00 w ostatnim dniu rezerwacji. W przypadku niezwrócenia samochodu do godziny 17:00 będzie naliczana opłata 50,00zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.